Serial Kearifan Batak (10): Parlambas Roha (Abundance Mentality)

Serial Kearifan Batak (10): Parlambas Roha (Abundance Mentality)

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Tung na mora ma hape hata Batakta i. Mansai pos do rohangku mandok hata ‘parlambas roha’ ndang hata mangihut i tu hata na asing, isara ni hata Inggeris manang hata Indonesia. Molo tung jumolo pe pandohan na tudos tusi sorang di hata Latin, hata Inggeris, manang hata Indonesia, hata ‘parlambas roha’ ndang na maniru i tu angka hata na dos lapatanna di hata sileban, isara ni abundance mentality.

Hata ‘abundance mentality‘ lam tarbarita di sandok portibi on dung ‘dipaisoranghon’ Amanta Stephen R Covey bukuna na mansai tarbarita, na margoar “The 7 Habits of Highly Effective People” i. Di buku i, dilapati ibana abundace mentality (manang abundance mindset) i songon sada pangarajumion na tung mansai bahat do angka parsaulian (isara ni parbinotoan manang sinadongan) na taparsaulihon na patut, tong, parsaulihonon ni angka dongan. Na ‘naeng’ dohonon ni Amanta Covey ima molo tung pe angka dongan manghamonanghon manang marhasil di sadasada ulaon, ndang marlapatan i hita ma na talu. Dohot hata na asing, i marlapatan halak na marpangalaho abundance mentality bolas marlasniroha di angka parsaulian ni donganna, ndang mangiburu. I ma jolma na lambas roha.

Pangalaho na lambas roha ima na so maretongetong disibahenon na denggan, na so manjujur angka pangalaho ni donganna, na so marpambuat, na so manarita, na so mangarehei, na so mangaleai, jala na so mangalatei. Husura, umbahen na didok lambas roha, na so hasuhatan do lambas ni goligoli ni rohana i marisihon angka na denggan.

Domu tu angka pangalaho na songon on, adong do pigapiga pandohan di hata Batak, isara ni parbahulbahul na bolon, parsakkalan so ra mahiang, partataring so ra mittop, dohot paramak so balunon, alai tumudos ma tu parbahulbahul na bolon i.

Di angka pasupasu na jinalona, parlambas roha sai sidok mauliate, tung pe ndang apala ampit tu na niigilna. Di na mulaulaon, parlambas roha tulus mangula ulaonna so mamereng angka dongan na humaliangna, na so burjeng mulaulaon, rupani. Nuaeng on, olo sadasada halak mangadopi ‘ketidakadilan’ di parkarejoan, isara ni angka jabatan—si losok marjabatan, hape si ringgas ndang. Molo parlambas roha mangadopi na songon i, ndang gabe mangorhon i tu na gabe lemba parulaonna.

Di hasurungan ni donganna, parlambas roha sai sidok mauliate, ndang mangiburu, ndang mangelati, alai mangapian. Molo tammat ianakhon ni donganna sia parsingkolaanna, parlambas roha mandok: “Tuana i, burjuburju sude ianakhonna. Ndang didok ibana, “Ai naung dia huroha, nunga hutanda i sian gomparan ni Ompungna! Pamola pinang do i na jolo!”

Songon i ma tong di na marsoal di angka panghataion. Parlambas roha ndang si jogal baut, ndang sai ingkon hatana na tingkos jala na saut. Parlambas roha raja di panghataion jala tangi di hata ni dongan. Molo tung pe ndang sapandapot ibana di angka panghataion i, rade do ibana manolopisa. Di hata nuaeng didok ma i demokratis.

Si lambas roha ndang holan mamingkiri jala mangharingkothon haporluanna sambing: ndang pulut rohana mamoholmohol angka na di ibana i, ndang manghaishon gara sian tanggurung. I ma na nidok Amanta Stephen R Covey “Sharing of profits, recognition and responsibility” i.

Nuaeng on, nunga tung maol jumpang halak na lambas roha i, hape nunga diparade Ompunta Sijolojolo Tubu i pandohan na ampit tu si. Ala ni i, tauji ma marlambas ni roha, ai i do tong diigil Tuhan i sian hita.

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  ETOS HAPARTOGION: Pamuro so Marumbalang

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *