Serial Kearifan Batak (15): Molo Mamolus Raja, Tano na Tungil Gabe Napu

Serial Kearifan Batak (15): Molo Mamolus Raja, Tano na Tungil Gabe Napu

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Di na marnonang huhut marsirarion ahu dohot pigapiga halak dongan nantoari (Kamis, 4 Juli 2019) di Medan, mullop ma pandohan on: “Molo mamolus raja, tano na tungil gabe napu,” sian Amang Manguji Nababan. “Agoh, pas ma i! Ingkon hugurithon jo on, bah!” ningku ma mangantoi.

Alai, hira na rap mandok ma hami: “Tutu do gabe napu tano na tungil molo mamolus raja? Boha do parjadini?”

“Boti dalanna!” ningku paragathon panghataion i. Molo raja na tingkos jala pargonggom, tontu sahali ingkon pandehirpas (motivator) ma. Alani, astuanna, tingki mamolus raja laho mangebati ruas na ginonggomanna sitau manghirpasi ma ibana. Hinonrhonni, hohar ma sumangot ni rayatna mulaulaon. Landahonna ma tano na tungil jala tarulang. Patohoonna manang panangkohonna ma aek tusi mamornohi. Ujungna napu ma tano na tungil i.

Tung na malo ma tahe Ompunta Sijolojolo Tubu i manggana pandohan i. Mansai ampit do i tu prinsip kepemimpinan si nuaeng on, isara ni ‘pemimpin yang menjadi’, ‘pemimpin yang pengayom’, ‘pemimpin yang memotivasi’ dohot ‘pemimpin yang melayani’.

Alani do, tung mansai na maol do gabe raja manang uluan na raja’ mangihuthon filosofi kepemimpinan ni halak Batak: Na boi panapuhon tano na tungil ala ha’raja’onna.

Asa tupa na songon i, sada hatauon na ingkon jumpang di sahalak raja manang uluan di halak Batak ima ‘sahala’. Sahala ima hadomuan (resultante) ni saluhut rumang ni hadengganon na tarida sian parulaon dohot pangalaho siganup ari. Di hata Indonesia didok ma i ‘kharisma’. Jolma na marsahala ima na sitangihonon hatana sangga manghatai ibana, na tongam, na bonggal, dohot na ‘begu’. Na begu marlapatan na so mangirput agia saotik maralohon ‘musu’, alai sipajolo uhum sipapudi gogo.

Nuaeng on, nunga tung maol jumpang raja dohot uluan na songon i di halak Batak, bo pe ndang na mandok ndang adong be. Mansai tahasiholi do uluan di Tano Batak dohot na humaliangna na ala ha’raja’onna patunapu angka tano na tungil, paturinggas angka na losok, patuhirpas angka na gale, patuhehe angka na modom, patudirgak angka na tungki, patupistar angka na bodo, jala patumokmok angka na tanggurniangon, patuimburmagodang angka na marpekpeng, jala patusagat angka na anturaparon.

Tole, taeahi ma!

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  People Power, Apakah Itu?

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *