Serial Kearifan Batak (3): Sisolisoli

Serial Kearifan Batak (3): Sisolisoli

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Horas angka dongan na hinaholongan. Sangga minum kopi di sada lapo dingkan Padang Bulan, Medan adui, tarbege ahu ma panghation di meja hombar balok na mandok: “Kalau sekarang ini, nggak usah ceritalah! Tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi!” Manigor hupingkiri ma satongkin, huhut marhusori rohangku: “Songon i do tutu? Ndang adong be hape dongan na manongtong; na so olo muba?”

Huingot ma muse, di pandohan na tudos tusi na somal dihatahon di hata Batak: “Ianggo na mardongan on, sisolisoli do!” Sadari on dongan, marsogot boi do i gabe musu. Molo so adong be sitagamon pangomoan sian ibana na mardongan i, olatni ma i. Di hata Inggris didok ma i ‘take and give’, ndang ‘take and less”.

Sasintongna, ndang apala suman pandohan sisolisoli do na mardongan molo lapatanna songon na hudok na di ginjang i. Pangantusion na lipe do i.

Somalna, hata sisolisoli dipangke tu uhum dohot paradaton. “Sisolisoli do uhum, siadapari do gogo”. Molo di paradaton, adong be ma jambarna hombar tu parpeakna. Molo pamoruon harorona ba jambar boru ma tu ibana. Molo hulahula parhundulna, jambar hulahula ma jambarna. Songon i ma tong na manggarar adat na hombar tu si. Molo di ulaon mangadati, molo horong hulahula do ibana, mangulosi ma, jala molo horong boru, manumpahi ma. I do lapatanni sisolisoli: masibalosan hombar tu parpeakna. Jala sisolisoli i sitindangi ni ‘kesetaraan’ (bukan kesamaan) do i hombar tu parhundulna. Disi ma sada tarida hasurungan ni Dalihan na Tolunta i sian angka relasi-kekerabatan di angka bangso na asing. Ai tung sude do hita masuk tu horong na tolu i: dongan tubu, hula-hula, manang boru. Olo do hita di ulaon na sada horong hulahula ni pamoruon hape di ulaon na asing hita gabe pamoruonna. Didok ma i “Rundut ni eme do gabena!”

Alani i, sasintongna, ndang manghorhon tu na hurang denggan hata sisolisoli molo dipadomu tu hata na asing, songon sisolisoli do na mardongan i. Sasontongna, i marlapatan pardonganon na masiantusan, na marsiparsangapan, na marsiargaan, na marsiurupan, na sa pangkilalaan, na marsipasiatan do. Alai, aha ma na masa, nunga manosor lapatan ni hata i tu na hurang denggan; pardonganon na marpambuat. Molo ro ho tu ulaonku, ro ma ahu tu ulaonmu.

Angka dongan, huhilla boi do tauji mardongan so pola marpambuat, so pola marpangait, jala so pola ingkon itus (sian i tu si) laba ni pardonganon i. Dalanna ndang maol. Na parjolo jala on ma na rumingkot: Unang sai tasuhati angka na denggan naung tapatupa tu angka dongan! Unang tabahen tarutang nasida! Ai molo songon i do, singirta do i na ingkon gararonna. On ma bingkas ni sisolisoli do pardonganon i.

Adong do pandohan na mansai uli di halak Batak domu tu na mardongan songon on: “Na rap tangis di sihabunian; na rap mekkel di sihapataran. Lapatanna, sapangkilalan, sapartinaonan, sapanganan, sapanginuman, sabulusan (molo porlu), asal ma unang saripe!

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  Perihal Jabatan Akademik Profesor - Bagian 1

Facebook Comments

Default Comments

One thought on “Serial Kearifan Batak (3): Sisolisoli

  1. Nauli amang, apalagi molo dikaithon tu hakaristenon mansai appit do pandohoan sisoliaoli uhum siadapari gogo .Semoga amanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *