TO TEST THE WATER: Geregerengku do i, hamuna!

TO TEST THE WATER: Geregerengku do i, hamuna!

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Di hata Inggeris adong do pandohan “To test the water!” Nang so apala dos pangalapationna, ra “Mandodo bagas ni aek” ma hata Batakni.

To test the water ima umpama tu pangalaho na girgir paadarhon pandapot na suhar (kontroversial) tu pangantusion ni jolma pardosdosan laho mangela reaksi (respons) nasida tu pandapotna i. Dung dapot angka reaksi i, isara ni molo torop jolma na so sapandapot dohot ibana, manigor jalo ma didiori alasan dohot alus mandapothon reaksi ni natorop i.

Di sihadakdanahonniba, somal do niulahon na songon on, bo pe nuaeng on pe niatusan i rumang ni pangalaho to test the water do hape, nang pe so apala smpit. “Ditangko ho ninna, andalehat ni Ompu si Peranca, ate! Ianggo ho parsudam ma. Ro ma Buterpra manangkup ho. Hurungkononna ma ho!”, ningon ma rupani tu sahalak dongan. Dung suda ibana angkahitir umbegesa i, nidok ma muse: “Eee, parbiarlukluk, geregerengku do i!”

BACA:  Natal dohot Pardengganan

Ra, na masa na di Desa Buntat na Balau tudos do tu pandohan to test the water i. Hampung na i girgir jala uraura mandok hata na mambahen gaor jala litok panghilalaan situan na torop, isara ni “Ianggo taon on, ndang pamasaon be Pesta Pasae Ulaon.” Hape, ulaon on nunga dihasomalhon pangisi ni desa na hinampunganna i ganup sidung baboan. Dung margulasak jala litok aek (jaha natorop) i, dung torop jolma manihai jala haboratan, manigor didok ma: “Ndang na so pamasaon be. Na hudok, gonti on do gorna i gabe Pesta Pasidung Ulaon!” Molo di hata Heber, didok ma i “Geregerengku do i, hamuna!”

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

 

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *